GOPS NIELISZ
Aktualności

Jednorazowe świadczenie 300 zł. dla obywateli Ukrainy

Wsparcie finansowe przybyłych do Polski ukraińskich uchodźców to element specustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Przyjęty 12 marca dokument reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu naszych wschodnich sąsiadów w Polsce, a także określa formy wsparcia tych osób. Jednym z jej elementów jest świadczenie w wysokości 300 zł.

Obywatelowi Ukrainy, który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Wnioski o uzyskanie świadczenia można składać w odpowiednich instytucjach. W Gminie Nielisz usługę tę realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nielisz z/s Krzak 91. Dokument jasno precyzuje, że świadczenie przysługuje tym osobom, którym nadany został polski PESEL.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo. Ustawodawca nie określił końcowego terminu składania wniosku. Stąd osoby, które nie otrzymały jeszcze swojego numeru PESEL, a które oczekują na wizytę, nie muszą obawiać się, że nie zdążą przedłożyć dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content