GOPS NIELISZ
Aktualności

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nielisz zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi.

ZAŁĄCZNIKI:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content