GOPS NIELISZ

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu

Krzak 91, 22-413 Nielisz

Nr. telefonów:

Kierownik GOPS – pokój nr. 2 – 534 655 725

Pracownicy socjalni – pokój nr 1 tel. 504 826 902, pokój nr.3 tel. 504 425 882

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – pokój nr. 5 tel. 504 827 429

Asystent rodziny – pokój nr 6 tel. 533 851 721

e-mail  gops@nielisz.pl

strona www  www.gops.nielisz.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieliszu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 7:00 – 15:00.

Skip to content