GOPS NIELISZ
Aktualności

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu informuje , że od 1 sierpnia 2022 roku przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 o:
Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny;
Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.11.2022r. do 31.10.2023r.) można składać:
* w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2022r. w siedzibie GOPS, Krzak 91, 22 -413 Nielisz
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:
od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do ostatniego dnia lutego następnego roku;
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 (trwający od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.) można składać:
w formie papierowej od 1 sierpnia 2022r. w siedzibie GOPS Krzak 91, 22 – 413 Nielisz;
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:
od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.
Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content