GOPS NIELISZ
Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy w 2024 roku
Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Uwaga
Informujemy, iż Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego po opublikowaniu wzoru wniosku będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieliszu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przez Internet (ePUAP), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
W przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. rokiem bazowym weryfikacji dochodów jest rok 2022
.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem:
• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content