GOPS NIELISZ
Aktualności

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE w Ujazdowie

 
Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Ujazdowie
Od dn. 1 kwietnia 2023 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ujazdowie.
Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:
– umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb i możliwości,
– poprawę jakości życia w środowisku lokalnym,
– włączenie do życia w społeczności lokalnej,
– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych
Do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ujazdowie planujemy przyjęcie:
– 9 osób na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu).
– 8 osób na pobyt dzienny; pobyt dzienny będzie obejmował 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Osoby korzystające z pobytu dziennego i całodobowego będą mogły korzystać z infrastruktury takiej jak: sala do zajęć z opiekunami, jadalnia, kuchnia, sala rehabilitacyjna. W czasie pobytu dziennego uczestnicy będą mieli zapewniony jeden ciepły posiłek, zaś osoby przebywające całodobowo będą miały zapewnione pełne wyżywienie.
Obiekt nie posiada barier architektonicznych; specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspakajania potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych pozwoli na podejmowanie przez uczestników aktywności na miarę ich potrzeb, dając im docelowo szansę na samodzielne i niezależne życie.
Osoby zainteresowane pobytem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ujazdowie zapraszamy do składania wniosków wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaganymi załącznikami. W przypadku, kiedy wniosek składa w imieniu osoby niepełnosprawnej jej opiekun prawny należy przedłożyć stosowne postanowienie sądu.
Wniosek wraz z załącznikami są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieliszu z/s w Krzak 91, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 84 687 94 89

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content