GOPS NIELISZ
Aktualności

„Nieliskie becikowe”

Od 1 stycznia 2022 roku inicjatywy Wójta Gminy Nielisz ruszył gminny program  wsparcia finansowego z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”. Gminne świadczenie rodzinne pod nazwą „Nieliskie becikowe” w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasili budżet rodzinny o sumę 700 zł . Przysługiwać będzie ono niezależnie od dochodów w rodzinie i będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wypłacane będzie matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługiwać będzie na pisemny wniosek złożony w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej Nielisz w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Zapomoga skierowana jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Nielisz przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.W pierwszej kolejności należy zgłosić się do Urzędu Gminy Nielisz i odebrać list gratulacyjny, następnie zgłosić się do GOPS Nielisz i złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie położnej o pozostawianiu matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content