„Opieka wytchnieniowa edycja 2023”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2023” prowadzi nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym. Program „opieki wytchnieniowej” skierowany jest do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Zakwalifikowane do programu osoby otrzymają wsparcie wytchnieniowe w wymiarze 240 godzin (pobyt dzienny) lub 14 dni (pobyt całodobowy) w 2023 r. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny

Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nieliszu. Osoby chętne do skorzystania z programu proszone są o telefoniczne  zgłaszanie się  w godz. od 7.00 do 15.00., tel. kontaktowy 84 687 94 89

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content