GOPS NIELISZ
Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – nowe wytyczne

 

Od dnia 15 maja 2023 roku podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ .

Obecnie wynosi ono 235 % kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa przysługuje obecnie , jeżeli dochód nie przekracza:

– 1 823,60 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej ,

– 1 410,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby te prosimy o zgłaszanie się do GOPS do dnia 31 maja 2023r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content