GOPS NIELISZ
Aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Nielisz jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nielisz z/s Krzak 91. Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla: 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Usługi asystenta będą polegać w szczególności na: 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe); 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji; 3. załatwianiu spraw urzędowych; 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego; Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 720 godzin rocznie przy orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nie więcej niż 360 godzin rocznie przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności . Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nielisz. Osoby chętne do skorzystania z programu proszone są o telefoniczne zgłaszanie się w godz. od 7.30 do 15.30. tel. kontaktowy 84 687 94 89.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content