GOPS NIELISZ
Aktualności

Komunikat

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, osoba samotnie gospodarująca – 1823,60zł, osoba w rodzinie – 1410 zł. oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski kwalifikujące uprawnione osoby do Podprogramu 2023 będą przyjmowane od miesiąca grudnia 2023r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu.

https://gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content